Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmnie informuję o możliwości zapoznania się z najnowszą publikacją pt. "Zwiedzaj Polskę. Szlakiem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego".

Publikacja pokazuje ciekawe zakątki Polski oraz prowadzi do miejsc, które stały się atrakcyjniejsze dzięki inwestycjom zrealizowanym z wykorzystaniem środków z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze".

Przewodnik znajduję się w aktualnościach na stronie MRiRW, jak również w zakładce Informacja i Promocja PO RYBY 2014-2020 pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/publikacja-przyklady-operacji-w-ramach-po-ryby-2014-2020.

Ponadto, przewodnik "Zwiedzaj Polskę. Szlakiem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego" obejmuje również 50 filmów, którą są udostępniane na kanale MRiRW w serwisie YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCwYncL5IOa1weNTMqN6h4uQ

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowj MGMiŻŚ w zakładce PO "Rybactwo i Morze" https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/program-po-ryby jest uruchomiony tłumacz polskiego jężyka migowego (PJM) online, przez co łatwiejszy staje się dostęp do bieżących informacji na temat realizowanych przez MGMiŻŚ działań związanych z wdrażaniem PO "Rybactwo i Morze" 2014-2020 oraz Europejskim Funduszem Morskim i Rybackim.

Informacje dotyczące stosowania zapisów pakietu Tarczy Antykryzysowej w związku z COVID-19

Zgodnie z informacją przekazaną przez Departament Rybołówstwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej poniżej przedstawiamy możliwości stosowania zapisów pakietu Tarczy Antykryzysowej w związku z CoVID-19.
1. Zwolnienie beneficjenta ze składek ZUS
W odniesieniu do zwolnienia beneficjenta ze składek ZUS, okres zwolnienia wlicza się do 3-letniego okresu zobowiązań beneficjenta. Podobnie sytuacja zachodzi
w przypadku możliwości i obniżenia wymiaru pracy, kiedy to jego ustawowe obniżenie nie stanowi o naruszeniu zapisów umowy o dofinansowanie.
2. Zawieszenie działalności gospodarczej po podpisaniu umowy
Odnosząc się do kwestii zawieszenia działalności gospodarczej przez beneficjentów Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020, a tym samym zwolnienia ze zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie, należy wskazać, że zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 7 i 10 umowy o dofinansowanie beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia działalności gospodarczej.
W związku z powyższym nie ma możliwości zwolnienia beneficjenta ze zobowiązania w zakresie zawieszenia działalności gospodarczej .
3. Zawieszenie działalności gospodarczej przed podpisaniem umowy
W odniesieniu do kwestii zawieszenia działalności gospodarczej przed podpisaniem przez wnioskodawcę umowy o dofinansowanie informuję, że w czasie zawieszenia działalności gospodarczej nie może on zaciągać nowych zobowiązań, w związku z powyższym w czasie jej zawieszenia nie może podpisać umowy o dofinansowanie.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego związanego z COVID-19 w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wprowadzono zmiany organizacji pracy, polegające na wykonywaniu pracy w systemie zdalnym. Pracownicy wykonujący pracę zdalną dokonujący oceny złożonych wniosków, przetargów, zapytań ofertowych itp. będą się z Państwem kontaktować mailowo i telefonicznie.

Przypominamy o ograniczeniu kontaktów z interesantami zewnętrznymi wyłącznie do formy pisemnej, telefonicznej i mailowej. Ponadto informujemy, iż czasowo ograniczamy zawieranie umów o przyznanie pomocy oraz wizyty i kontrole w siedzibach Beneficjentów.

W związku z powyższą sytuacją terminy rozpatrywania złożonych wniosków, aneksów, zapytań oraz realizacji zleceń płatności mogą ulec wydłużeniu. Dziękujemy za wyrozumiałość.

Poniżej dane teleadresowe:

- sekretariat:

   tel. 17 747 69 40, e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- dyrektor Departamentu – Magdalena Sobina:

   tel. 609 702 010, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- z-ca dyrektora Departamentu – Paweł Stokłosa    

   tel. 605 0590643, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- kierownik Oddziału PO „Rybactwo i Morze” – Dariusz Surma,

tel 605 652 589, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze oraz „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” w dniu dzisiejszym podpisały aneksy do umów ramowych zwiększające środki finansowe na realizację strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. W uroczystym spotkaniu Zarząd Województwa reprezentował wicemarszałek Piotr Pilch.