Łącznie obie grupy otrzymały dodatkowe wsparcie finansowe od Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w wysokości blisko 1 000 000 zł. Środki te zostaną w większości przeznaczone na realizację projektów związanych z aktywizacją obszarów rybackich.
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” reprezentowali prezes i wiceprezes zarządu: Wiesław Ordon i Zofia Kruk, natomiast Rybacką Lokalną Grupę Działania „Roztocze” prezes i członek zarządu – Mirosław Zaborniak i Stanisław Woś.
- Bardzo jesteśmy zadowoleni z dodatkowych środków. Dzięki dodatkowemu wsparciu będziemy mogli realizować kolejne projekty, które przyczynią się do rozwoju obszarów rybackich na terenie naszego obszaru działalności – mówili przedstawiciele grup, którzy spotkali się w urzędzie marszałkowskim z wicemarszałkiem Piotrem Pilchem.
- Jestem pewny, że dodatkowe wzmocnienie finansowe pozwoli pozytywnie wpłynąć na rozwój sektora rybackiego. Działalność LGR jest niezwykle ważna i przyczynia się do aktywności lokalnej społeczności. Gratuluję i życzę efektywnego wykorzystania przyznanych dodatkowych funduszy – podkreślał wicemarszałek Piotr Pilch.