Informacje dotyczące stosowania zapisów pakietu Tarczy Antykryzysowej w związku z COVID-19

Zgodnie z informacją przekazaną przez Departament Rybołówstwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej poniżej przedstawiamy możliwości stosowania zapisów pakietu Tarczy Antykryzysowej w związku z CoVID-19.
1. Zwolnienie beneficjenta ze składek ZUS
W odniesieniu do zwolnienia beneficjenta ze składek ZUS, okres zwolnienia wlicza się do 3-letniego okresu zobowiązań beneficjenta. Podobnie sytuacja zachodzi
w przypadku możliwości i obniżenia wymiaru pracy, kiedy to jego ustawowe obniżenie nie stanowi o naruszeniu zapisów umowy o dofinansowanie.
2. Zawieszenie działalności gospodarczej po podpisaniu umowy
Odnosząc się do kwestii zawieszenia działalności gospodarczej przez beneficjentów Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020, a tym samym zwolnienia ze zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie, należy wskazać, że zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 7 i 10 umowy o dofinansowanie beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia działalności gospodarczej.
W związku z powyższym nie ma możliwości zwolnienia beneficjenta ze zobowiązania w zakresie zawieszenia działalności gospodarczej .
3. Zawieszenie działalności gospodarczej przed podpisaniem umowy
W odniesieniu do kwestii zawieszenia działalności gospodarczej przed podpisaniem przez wnioskodawcę umowy o dofinansowanie informuję, że w czasie zawieszenia działalności gospodarczej nie może on zaciągać nowych zobowiązań, w związku z powyższym w czasie jej zawieszenia nie może podpisać umowy o dofinansowanie.