Operacje realizowane w ramach pomocy technicznej PO "Rybactwo  i Morze"

  1. Wydatki umożliwiające sprawne funkcjonowanie Oddziału odpowiedzialnego za wdrażanie, kontrole i monitoring Programu w Województwie Podkarpackim w okresie od 01.01.2016 r. do 31.07.2018 r.
  2. Wydatki umożliwiające sprawne funkcjonowanie Oddziału odpowiedzialnego za wdrażanie, kontrole i monitoring Programu w Województwie Podkarpackim w okresie od 01.12.2017 r. do 31.12.2019 r.
  3. Wynagrodzenia pracowników oddziału wdrażania Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w okresie  od 01.01.2016  r. do  31.05.2018 r.
  4. Wynagrodzenia pracowników oddziału wdrażania Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w okresie  od 01.01.2018 r. do  31.07.2019 r.
  5. Wynagrodzenia pracowników oddziału wdrażania Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w okresie  od 01.08.2019 r. do  31.03.2020 r
  6. Wynagrodzenia pracowników oddziału wdrażania Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" 2014-2020 Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w okresie od 01.04.2020 r. do 30.09.2020 r.
  7. Wydatki umożliwiające sprawne funkcjonowanie Oddziału odpowiedzialnego za wdrażanie kontrole i monitoring Programu w Województwie Podkarpackim w okresie od 01.10.2019 r. do 31.12.2020 r.
  8. Wynagrodzenia pracowników oddziału wdrażania Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" 2014-2020 Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w okresie od 01.10.2020 r. do 31.01.2022 r.