Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowj MGMiŻŚ w zakładce PO "Rybactwo i Morze" https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/program-po-ryby jest uruchomiony tłumacz polskiego jężyka migowego (PJM) online, przez co łatwiejszy staje się dostęp do bieżących informacji na temat realizowanych przez MGMiŻŚ działań związanych z wdrażaniem PO "Rybactwo i Morze" 2014-2020 oraz Europejskim Funduszem Morskim i Rybackim.