Uprzejmnie informujemy, że została zaktualizowana Księga Wizualizacji Znaku PO RYBY 2014-2020, która obowiązuję od 15 lutego 2019 r.

Link do Księgi Wizualizacji przedstawiam poniżej:

https://mgm.gov.pl/pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/informacja-i-promocja-po-ryby-2014-2020/