Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020

Rybactwo i Morze - Województwo Podkarpackie

Operacje realizowane w ramach pomocy technicznej PO "Rybactwo  i Morze"

 1. Wydatki umożliwiające sprawne funkcjonowanie Oddziału odpowiedzialnego za wdrażanie, kontrole i monitoring Programu w Województwie Podkarpackim w okresie od 01.01.2016 r. do 31.07.2018 r.
 2. Wydatki umożliwiające sprawne funkcjonowanie Oddziału odpowiedzialnego za wdrażanie, kontrole i monitoring Programu w Województwie Podkarpackim w okresie od 01.12.2017 r. do 31.12.2019 r.
 3. Wynagrodzenia pracowników oddziału wdrażania Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w okresie  od 01.01.2016  r. do  31.05.2018 r.
 4. Wynagrodzenia pracowników oddziału wdrażania Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w okresie  od 01.01.2018 r. do  31.07.2019 r.
 5. Wynagrodzenia pracowników oddziału wdrażania Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w okresie  od 01.08.2019 r. do  31.03.2020 r
 6. Wynagrodzenia pracowników oddziału wdrażania Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" 2014-2020 Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w okresie od 01.04.2020 r. do 30.09.2020 r.
 7. Wydatki umożliwiające sprawne funkcjonowanie Oddziału odpowiedzialnego za wdrażanie kontrole i monitoring Programu w Województwie Podkarpackim w okresie od 01.10.2019 r. do 31.12.2020 r.
 8. Wydatki umożliwiające sprawne funkcjonowanie Oddziału odpowiedzialnego za wdrażanie kontrole i monitoring Programu w Województwie Podkarpackim w okresie od 01.10.2020 r. do 31.12.2021 r.
 9. Wynagrodzenia pracowników oddziału wdrażania Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" 2014-2020 Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w okresie od 01.10.2020 r. do 31.01.2022 r.
 10. Wynagrodzenia pracowników oddziału wdrażania Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" 2014-2020 Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w okresie od 01.07.2021 r. do 31.10.2022 r.
 11.  Wydatki umożliwiające sprawne funkcjonowanie Oddziału odpowiedzialnego za wdrażanie, kontrolę i monitoring Programu w Województwie Podkarpackim w okresie od 01.07.2021 r. do 31.12.2022 r.
 12. Wynagrodzenia pracowników oddziału wdrażania Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w okresie  od 01.08.2022  r. do  15.07.2023 r.
 13. Wydatki umożliwiające sprawne funkcjonowanie Oddziału odpowiedzialnego za wdrażanie, kontrolę i monitoring Programu w Województwie Podkarpackim w okresie od 01.08.2022 r. do 15.07.2023 r.

© 2023 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01, e-mail: urzad@podkarpackie.pl