Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020

Rybactwo i Morze - Województwo Podkarpackie

Priorytet 4:

Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w zakresie działań:

- koszty bieżące i aktywizacja oraz wsparcie przygotowawcze-pobierz pliki

- prowadzonych w ramach współpracy-pobierz pliki

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01, e-mail: urzad@podkarpackie.pl