Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020

Rybactwo i Morze - Województwo Podkarpackie

Zamieszczone poniżej dokumenty zostały przekazane Samorządowi Województwa Podkarpackiego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Obowiązek ich zamieszczenia w niezmienionej formie wynika z art. 13 ust. 6 pkt 3) lit. a), art.17 ust. 2 pkt 2) lit. a) oraz art. 20  ust. 2 pkt 3) lit. a) ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Pliki do pobrania:

Aktualne dokumenty, ważne od 22 października 2018 r.

1. Formularz wniosku o dofinansowanie

2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

3. Klauzule RODO do wniosku o dofinansowanie

4. Biznes Plan uproszczony

5. Wzór umowy o dofinansowanie - umowa obowiązująca w ramach naborów wniosków o dofinansowanie ogłoszonych od dnia 27.08.2019 r.

6. Wzór umowy o dofinansowanie - umowa obowiązująca w ramach naborów wniosków o dofinansowanie ogłoszonych do dnia 27.08.2019 r.

7. Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie - zestawienie rzeczowo-finansowe operacji

8. Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie - harmonogram wypłaty zaliczki

9. Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie - wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki

10. Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie - harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych

11. Formularz wniosku o płatność

12. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

13. Klauzule RODO do wniosku o płatność

14. Załącznik nr. 1 do instrukcji wypełniania wniosku o płatność

15. Wzór umowy o dofinansowanie - umowa obowiązuję od 04.01.2021 r.

16. Wzór umowy o dofinansowanie - umowa obowiązuję od 11.2021 r.

17. Pliki WoD (wzory obowiązują od naborów ogłoszonych po 6 kwietnia 2022 r.)

18. Pliki WoP (wzory obowiązują od naborów ogłoszonych po 6 kwietnia 2022 r.)

19. Wzór umowy o dofinansowanie - umowa obowiązuję od naborów ogłoszonych po 8 czerwca 2022 r.)

20. Pliki WoD (wzory obowiązujące od naborów ogłoszonych po 6 kwietnia 2022 r.)

21. Pliki WoP (wzory obowiązujące od naborów ogłoszonych po 6 kwietnia 2022 r.)

 

Prorytet 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność - pobierz pliki

 

© 2023 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01, e-mail: urzad@podkarpackie.pl