Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020

Rybactwo i Morze - Województwo Podkarpackie

Prezentujemy najciekawsze projekty zrealizowane przez beneficjentów Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 na obszarach Lokalnych Strategii Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania "Roztocze" oraz Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej":

Gmina Adamów „Regulowanie ruchu turystycznego poprzez budowę pomostów wędkarskich na zbiorniku wodnym w Jacni” - plik word

Gmina Adamów Utworzenie Parku Edukacyjnego „Roztoczańska Kraina Ryb” w Jacni - plik word

Gospodarstwo Rybackie Karczma „Dębowy Dwór” Mirosław Zaborniak - plik word

Gmina Beżłec "Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji poprzez wykonanie promenady dydaktycznej wraz z małą architekturą przy zbiorniku wodnym „Zagóra I”Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji poprzez wykonanie promenady dydaktycznej wraz z małą architekturą przy zbiorniku wodnym „Zagóra I” - plik word

Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu "Odkrywanie „Rybackich więzi” i dziedzictwa lokalnego Gminy Bełżec"Odkrywanie „Rybackich więzi” i dziedzictwa lokalnego Gminy Bełżec" - plik word 

Gmina Cieszanów "Utworzenie kompleksu turystycznego "Pan Karp na Wędrowcu" na terenie Kąpieliska w Nowym Siole" - plik word

Anna Kuśmierczak- Kuceł „Rozbudowa karczmy rybackiej Karpiówka Anna Kuśmierczak-Kuceł i wprowadzenie nowych usług” - plik word

Anna Kuśmierczak Kuceł „Aranżacja ogródka restauracyjnego i termomodernizacja budynku karczmy wraz z instalacją fotowoltaiczną i zakupem wyposażenia w Karczmie rybnej „Karpiówka" - plik word

 Publikacja pt. "Efekty realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020"Efekty realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020" - zbiór projektów realizowanych na obszarach LSR z województwa podkarpackiego i lubelskiego - plik pdf

© 2023 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01, e-mail: urzad@podkarpackie.pl