Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020

Rybactwo i Morze - Województwo Podkarpackie

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą Nr 567/12160/24 z dnia 20 lutego 2024 r. zmienioną  Uchwałą Nr 572/12209/24 z dnia 27 lutego 2024 r.oraz, Uchwałą Nr.579/12379/24 z dnia 19 marca 2024 r., przyjął oraz skierował do konsultacji projekt programu pn. „Podkarpacki Program Wsparcia Obszarów Zależnych od Rybactwa i Akwakultury Śródlądowej na  lata 2024-2026”.

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z zapisami zawartymi w art. 19a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 z póżn. zm.).

Informacja o konsultacjach została zamieszczona w dniu 22 lutego 2024 r. na stronie internetowej Samorządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie www.ryby.podkarpackie.pl. Ponadto w dniu 28.04.2024 r. informacja o konsultacjach wraz z zaproszeniem do uczestnictwa w procesie konsultacji została ogłoszona w dzienniku o zasięgu regionalnym wraz ze wskazaniem adresu strony internetowej, na której zamieszczono projekt Programu .

Konsultacje trwały od 22 lutego do 05 kwietnia 2024 r. i skierowane były do jednostek samorządu terytorialnego, partnerów społecznych i gospodarczych oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Przeprowadzone konsultacje umożliwiły zapoznanie się z ww. projektem Programu oraz wniesienie ewentualnych uwag bądź wniosków. Uwagi do projektu Programu można było przekazać za pomocną formularza zgłaszania uwag:

  1. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich;
  2. drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W terminie wyznaczonym na konsultacje, wpłyną jeden formularz zawierający propozycje zmian i uzupełnień do projektu Programu zgłoszony przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej.

Wszystkie zgłoszone uwagi i wnioski zostały poddane analizie pod kątem możliwości uwzględnienia ich w projekcie „Podkarpackiego Programu Wsparcia Obszarów Zależnych od Rybactwa i Akwakultury Śródlądowej na lata 2024-2026. Sposób odniesienia się do nich, stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Ponadto w załączniku zamieszczone zostały autopoprawki dokonane przez Departament PROW.

Do pobrania:

© 2023 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01, e-mail: urzad@podkarpackie.pl