Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020

Rybactwo i Morze - Województwo Podkarpackie

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zaprasza organizacje pozarządowe będące organizacjami pożytku publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. poz.571), do udziału w konsultacjach Projektu  „Podkarpacki Program Wsparcia Obszarów Zależnych od Rybactwa i Akwakultury Śródlądowej 2024-2026”.

Konsultacje projektu Programu przeprowadzane zostaną zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Nr 253/4994/21 z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Podkarpacki Program Wsparcia Obszarów Zależnych od Rybactwa i Akwakultury Śródlądowej 2024-2026”, w terminie od dnia 
28 lutego 2024 r. do dnia 5 kwietnia 2024 r.

Uwagi oraz wnioski do projektu należy zgłaszać, na udostępnionym formularzu zgłaszania uwag i wniosków, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

docxPodkarpacki Program Wsparcia Obszarów Zależnych od Rybactwa i Akwakultury Śródlądowej na lata 2024-2026 (PROJEKT) - plik DOCX110,20 KB

docxFormularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu - plik DOCX15,40 KB

© 2023 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01, e-mail: urzad@podkarpackie.pl