Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020

Rybactwo i Morze - Województwo Podkarpackie

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w II edycji ogólnopolskiego konkursu pn. "My i RYBY - jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas" orgnizowanym dla dzieci szkół podstawowych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem II edycji konkursu jest upowszechnienie wiedzy wśród ogółu społeczeństwa, uczniów, pracowników dydaltycznych, rodziców - o roli Europejskiego Funduszy Morskiego i Rybackiego w Polsce.

Więcej informacji na temat konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej MRiRW z zakładce Informacji i promocja PO RYBY https://www.gov.pl/web/rolnictwo/Konkurs-myiryby

 konkurs plastyczny my i ryby

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01, e-mail: urzad@podkarpackie.pl