Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020

Rybactwo i Morze - Województwo Podkarpackie

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmnie informuję o możliwości zapoznania się z najnowszą publikacją pt. "Zwiedzaj Polskę. Szlakiem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego".

Publikacja pokazuje ciekawe zakątki Polski oraz prowadzi do miejsc, które stały się atrakcyjniejsze dzięki inwestycjom zrealizowanym z wykorzystaniem środków z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze".

Przewodnik znajduję się w aktualnościach na stronie MRiRW, jak również w zakładce Informacja i Promocja PO RYBY 2014-2020 pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/publikacja-przyklady-operacji-w-ramach-po-ryby-2014-2020.

Ponadto, przewodnik "Zwiedzaj Polskę. Szlakiem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego" obejmuje również 50 filmów, którą są udostępniane na kanale MRiRW w serwisie YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCwYncL5IOa1weNTMqN6h4uQ

Copyright © 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01, e-mail: urzad@podkarpackie.pl