Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020

Rybactwo i Morze - Województwo Podkarpackie

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zaprasza organizacje pozarządowe będące organizacjami pożytku publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. poz.571), do udziału w konsultacjach Projektu  „Podkarpacki Program Wsparcia Obszarów Zależnych od Rybactwa i Akwakultury Śródlądowej 2024-2026”.

Konsultacje projektu Programu przeprowadzane zostaną zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Nr 253/4994/21 z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Podkarpacki Program Wsparcia Obszarów Zależnych od Rybactwa i Akwakultury Śródlądowej 2024-2026”, w terminie od dnia 
28 lutego 2024 r. do dnia 5 kwietnia 2024 r.

Uwagi oraz wnioski do projektu należy zgłaszać, na udostępnionym formularzu zgłaszania uwag i wniosków, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

docxPodkarpacki Program Wsparcia Obszarów Zależnych od Rybactwa i Akwakultury Śródlądowej na lata 2024-2026 (PROJEKT) - plik DOCX110,20 KB

docxFormularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu - plik DOCX15,40 KB

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w I edycji ogólnopolskiego konkursu filmowego pn. "Nie tylko dla ryb - jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił moje otoczenie" orgnizowanym dla młodzieży i osób dorosłych, w tym beneficjentów Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze".

Celem Konkursu jest upowszechnienie wiedzy wśród ogółu społeczeństwa, uczniów, pracowników dydaktycznych, rodziców – o roli Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, jego wkładzie w rozwój ekonomiczny i społeczny sektora rybackiego i obszarów zależnych od rybactwa w Polsce.  

Organizatorem konkurs pn. „Nie tylko dla ryb – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił moje otoczenie", jest Departament Pomocy technicznej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Więcej informacji na temat konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej konkursu: I Ogólnopolski konkurs filmowy „Nie tylko dla ryb – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił moje otoczenie”

 02 konkurs filmowy plakat 729x308

 

W dniu 28 czerwca 2023 r. w Karczmie "Dębowy Dwór" w Rudzie Różanieckiej, odbyła się konferencja podsumowująca Program Operacyjny "Rybactwo i Morze".

Więcej szczegółow znajdziecie Państwo pod linkiem: konferencja podsumowująca PO RYBY 2014-2020.

W dniu 28 czerwca 2023 roku w Rudzie Różanieckiej, w Dębowym Dworze odbędzie się konferencja podsumowująca Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020. W ramach Programu Operacyjnego funkcjonują dwie grupy rybackie: Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze” oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej, które realizowały Strategie Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR).

© 2023 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01, e-mail: urzad@podkarpackie.pl