Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020

Rybactwo i Morze - Województwo Podkarpackie

W dniu 14.05.2024 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr. 3/50/24, przyjął do realizacji „Podkarpacki Program Wsparcia Obszarów Zależnych od Rybactwa
i Akwakultury Śródlądowej na lata 2024-2026”

 Do pobrania: Podkarpacki_Program_Wsparcia_2024.docx

 

 

 

© 2023 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01, e-mail: urzad@podkarpackie.pl