Priorytet 4:

Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w zakresie działań:

- koszty bieżące i aktywizacja oraz wsparcie przygotowawcze-pobierz pliki

- prowadzonych w ramach współpracy-pobierz pliki